Haptonomie en Haptotherapie

Haptotherapie is de toegepaste vorm van Haptonomie.

Hapto:(het) gevoel Nomie:de leer van

Haptonomie hecht veel waarde aan de gevoelsmatige betekenis van aanraken en de ontwikkeling van het gevoelsleven.

Haptotherapie is een persoonsgerichte, begeleidende therapievorm die je bewust maakt van je gevoelens. Die van jezelf en hoe je omgaat met jezelf. Hoe je contact maakt en in het contact staat met de ander. Ontmoeten, ook wel ont-moeten, niet-moeten maar mogen zijn wie je bent, met al je mogelijkheden. Haptotherapie maakt gebruik van gesprekken, ervaringsoefeningen en respectvol aanraken.

AanrakenAanraken is een directe vorm van communiceren. Je lichaam liegt nooit, het vertelt je precies wat er aan de hand is. Of het wel of niet goed voelt. Affectief aanraken en aangeraakt worden is voor een goede emotionele ontwikkeling van groot belang. Voor baby's zelfs van levensbelang. Het kind wordt daarmee liefdevol bevestigd, zodat hij voelt dat zijn wezen goed is en hij mag zijn wie hij is. Helaas wordt vaak al op jonge leeftijd de nadruk naar het weten verschoven. Allemaal kennen we het: "gebruik je verstand".

De jachtige, stressvolle wereld van tegenwoordig is vooral effectief en prestatiegericht. Aanraken is niet meer natuurlijk of vanzelfsprekend. Maar al te vaak is het een beladen onderwerp geworden, waardoor er steeds meer afstand wordt gehouden in het contact. Gevoelssignalen verdwijnen naar de achtergrond, je herkent ze niet meer of gaat er aan voorbij. Je raakt uit balans, probeert ontstane problemen vooral in je eentje op te lossen en loopt vervolgens nog verder vast.

De therapie is er op gericht je bewust te maken van je gevoelens, ze naar de oppervlakte te tillen en er bij stil te staan in het hier en nu. Je leert je eigen vermogens aan te spreken, je gevoelens serieus te nemen, de ruimte te geven en daarmee jezelf in beweging te zetten om je eigen plek in de wereld in te nemen. Vertrouwen in jezelf en eigen kunnen te ontwikkelen, gevoel en denken in balans.

De Haptotherapeut loopt met je op bij dit proces, samen ga je ontdekken wie jij bent en wat je mogelijkheden zijn.

Direct een afspraak maken.